ಸ್ವಾಗತ

Namaste...!!!ಪ್ರಿಯ ಗೆಳಯ/ತಿಯರೇ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದುರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ.>

Wednesday, December 9, 2015

ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನು

ಭಾವಜೀವಿಯಾದ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೋಟ, ಒಡನಾಟ, ಮುದ್ದು-ಮುದ್ದಾಗಿ ಹರಟೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದೂ ಅದೇ ನಾನು. ಅದರ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.

No comments:

Post a Comment